privacybeleid

PRIVACYBELEID CONTENT MAKERS

Het is mogelijk dat wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals onder meer uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Content Makers vindt jouw privacy uiterst belangrijk. We willen je dan ook zo goed mogelijk informeren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Content Makers verbindt zich ertoe dit te respecteren teneinde je een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden.

Deze privacyverklaring gaat uit van Content Makers met maatschappelijke zetels gevestigd te Minervastraat 4, 1930 Zaventem en ondernemingsnummer BE0717.811.579.

Definities

Website” betekent de website www.content-makers.be.

Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679, waaronder elke informatie valt waarmee een natuurlijke persoon (ook wel “betrokkene” of “datasubject”) wordt geïdentificeerd of kan worden geïdentificeerd.

Bezoeker van de website

Wanneer je een bezoek brengt aan onze website, verwerkt Content Makers mogelijk je persoonsgegevens.

1. Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring (mits jouw expliciete toestemming);
  • het personaliseren en afleveren van advertenties (mits jouw expliciete toestemming);
  • het personaliseren en afleveren van e-mails, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) aanbiedingen, nieuwsbrief. (mits jouw expliciete toestemming);
  • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal (op basis van jouw impliciete toestemming);
  • het personaliseren en afleveren van e-mails, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) algemene communicatie, persoonlijke communicatie, offerteaanvraag (op basis van jouw impliciete toestemming);
  • indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de Website;het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

In het kader van communicatie (contact, vragen, verzoeken en klachten) die we met je voeren (via onze website, e-mail of andere digitale kanalen) verwerken we je naam, e-mailadres of andere gegevens die jij ons bezorgt. Graag informeren we je ook nog over het feit dat bij een spontane sollicitatie of een sollicitatie voor een vacature, Content Makers jouw persoonsgegevens en je curriculum vitae, zullen verwerken om uw kandidatuur te kunnen behandelen. We gaan hier uit van je impliciete toestemming op basis van de e-mail die jij naar ons hebt verzonden, of het formulier dat je hebt ingevuld. Daarnaast verwerken we ook de persoonsgegevens die jij ons via de website bezorgt voor marketingdoeleinden; waaronder (maar niet beperkt tot) het verzenden van e-mailing, nieuwsbrieven en aanbiedingen. Tot slot worden (afhankelijk van je cookie-instellingen) mogelijk ook bepaalde persoonsgegevens via cookies verwerkt. Meer informatie hierover vind je in het  cookiebeleid.

3. Wat is onze wettelijke basis om deze persoonsgegevens te verwerken?

Content Makers verwerkt uw gegevens, in het kader van je bezoek aan onze website, in de meeste gevallen op basis van uw expliciete of impliciete toestemming. Jouw voorkeuren hieromtrent kan je steeds aanpassen door jouw voorkeuren aan te passen (zie cookieverklaring) of contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens.

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw expliciete toestemming:

  • het analyseren en verbeteren van uw website-ervaring;
  • het personaliseren en afleveren van advertenties;
  • het personaliseren en afleveren van e-mails, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) aanbiedingen, nieuwsbrief.

Verwerkingen waarvoor we beroep doen op uw impliciete toestemming:

  • de communicatie wanneer jij contact met ons opneemt via deze website of een ander digitaal kanaal;
  • de gegevens die jij via de website of via mail verstrekt in het kader van een sollicitatie;
  • het personaliseren en afleveren van e-mails, met betrekking tot (maar niet beperkt tot) algemene communicatie, persoonlijke communicatie, offerteaanvraag;
  • het behandelen van uw vragen, verzoeken en klachten rond privacy.

4. Hoe verzamelt Content Makers uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. bij het versturen van een verzoek tot informatie op de Website (via het contactformulier);
 2. bij het versturen van een verzoek tot het ontvangen van onze nieuwsbrief, aanbiedingen, offerte;
 3. bij het inboeken van een afspraak in onze online kalender;
 4. indien u ons belt, mailt of op een andere manier met ons correspondeert dan via de website;
 5. bij het verstrekken van uw persoonsgegevens in het kader van een sollicitatie.

5. Doorgifte van de persoonsgegevens

Content Makers geeft jouw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij aan derde partijen die onze dienstverlening (als verwerkers) ondersteunen.

Sommige van onze databanken zijn toegankelijk voor derde partijen die werken in onze opdracht en die ons bijstaan bij het leveren van onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan het hosten van onze website, het ontwikkelen en beheren van onze applicaties of het aanbieden van onze communicatieplatformen. De doorgifte van je gegevens gebeurt enkel voor die doeleinden als waarvoor Content Makers je gegevens zelf verwerkt en is beperkt tot die gegevens die zij nodig hebben voor het uitoefenen van hun taak in onze opdracht. Wij zien erop toe dat zij, net zoals wij, je gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en wij voorzien daarvoor adequate contractuele waarborgen.

In alle andere gevallen berust een doorgifte van persoonsgegevens aan een derde partij op een wettelijke verplichting, jouw (expliciete) toestemming of ons gerechtvaardigd belang. Je wordt daarover ook steeds transparant over ingelicht (behoudens in geval van de wettelijke voorziene uitzonderingen).

Tot slot moeten we meegeven dat aan de hand van cookies in sommige gevallen ook gegevens worden gedeeld met derde partijen. Meer informatie daarover vind je terug in het cookiebeleid.

6. Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Wij verbinden ons ertoe om de persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk is om de beoogde doelstellingen te bereiken. In elk geval worden uw persoonsgegevens niet langer bijgehouden dan een periode van 10 jaren.

De ontvangen gegevens in het kader van een sollicitatie, worden maximaal bewaard voor zover dat noodzakelijk is om uw kandidatuur op een goede manier te behandelen. Indien opportuun, nemen wij uw curriculum vitae op in onze wervingsreserve voor maximaal 3 jaar. Hierover wordt op voorhand uw toestemming gevraagd. In geen geval worden uw gegevens voor andere doeleinden verwerkt.

Op eenvoudig verzoek kan u uw persoonsgegevens, waarover wij bezitten, opvragen of laten verwijderen.
Wij vermijden de verzameling van persoonsgegevens die niet relevant zijn voor de doeleinden.
Specifiek over het bewaren van cookies vind je meer informatie in het cookiebeleid.

Contactgegevens

Content Makers

Minervastraat 4,
1930 Zaventem
BTW BE 0717 811 579

www.content-makers.be
hallo@content-makers.be

+32 2 720 09 36